Bedrijfsfinanciering

Waar kunnen wij u bij helpen

Wilt u investeren en hebt u daar financiering voor nodig? Sterk Zakelijk Advies adviseert u over de geschikte financieringsvorm – zo vraagt de aanschaf van een nieuw pand om een andere vorm van financiering dan het opvangen van seizoensinvloeden. Mogelijkheden zijn onder meer lenen bij een bank, operational lease of financial lease, factoring, voorfinanciering door leveranciers, familiekapitaal en crowdfunding. Wij nemen in ons advies alle aspecten mee, zoals de gevolgen voor de totale bedrijfsvoering en het beschikbare werkkapitaal. En we begeleiden u ook in de rest van het traject

Financieringsaanvraag

Sterk Zakelijk Advies weet hoe zakelijke financieringen tot stand komen. Dankzij onze bancaire achtergrond hebben wij veel ervaring in het beoordelen van financieringsaanvragen. En wij kennen de criteria voor het verstrekken van zakelijke leningen en kredieten door en door. Daardoor kunnen wij u helpen een dossier op te bouwen dat voldoet aan de eisen van de geldverstrekkers. Met de relevante financiële gegevens, bedrijfsinformatie en motivatie. Dat betekent dat de financieringsaanvraag die u indient, direct in behandeling wordt genomen. Wij dienen de aanvraag vervolgens voor u in bij de mogelijke partijen, zodat deze een offerte kunnen doen.

Financieringsrust

De marktontwikkelingen gaan snel. Dit heeft ook gevolgen voor uw bedrijf. Daarom is het goed om u periodiek de vraag te stellen of uw huidige financieringen nog wel in lijn zijn met de veranderde marktsituatie.

Ook de financiële situatie van uw bedrijf kan na de laatste financiering veranderd zijn. Wanneer uw omzet, winst of eigen vermogen gewijzigd zijn, of uw kredietfaciliteit niet meer aansluit bij uw huidige liquiditeitsbehoefte, is het goed om uw financieringen eens kritisch onder de loep te nemen.

Betaalt u niet te veel rente? Zijn de looptijden, zekerheden en andere afspraken nog wel passend? Zijn de investeringen die u wilt doen, financierbaar? Allemaal vragen waar wij in heldere taal antwoord op geven. Wij zoeken samen met u de best passende oplossing en werken dit concreet uit richting financiers.